Kde cvičíme

Madlonova ulice v Rokycanech, mezi č.p. 19 a 21: mapa


Provozní řád cvičiště

Provozní řád vznikl z potřeby obeznámit zejména nové členy, klienty a hosty se zvyklostmi a podmínkami, za kterých může kynologické cvičiště fungovat efektivně a bez konfliktů. Dodržování všech bodů řádu by mělo zabezpečit spokojený průběh cvičení, výcviku a ostatních aktivit členů, klientů i hostů a jejich pejsků a dále by mělo zaručit klidné soužití s majiteli ostatních okolních pozemků a nemovitostí.

Tento řád platí od 1. 4.2011 pro členy, klienty i hosty kynologického cvičiště Agility klubu Rokycany bez rozdílu.

1. Vstup na cvičiště je dovolen zdravým psů, kteří nejeví známky nemoci a mají platné očkování proti vzteklině. Háravé feny se výcviku nezúčastňují. 

2. Parkování vozidel je možné na cestě před vjezdem na cvičiště. Vjezd vozidel do prostoru cvičiště je dovolen pouze členům klubu, ostatním pouze v odůvodněných případech. 

3. Psi nemusí být opatřeni náhubkem, pokud nepředstavují riziko zranění pro ostatní psy nebo osoby. Za veškeré škody či zranění způsobené psem zodpovídá psovod nebo majitel psa. 

4. Volné pobíhání psů na cvičišti je možné pouze před začátkem nebo po ukončení výcviku a vždy pod dozorem majitele. Pokud dojde k vyprázdnění psa v prostoru cvičiště, majitel psa je povinen exkrementy ihned uklidit. 

5. Pokud dojde během tréninku k vykálení psa na parkúr nebo překážky, je majitel povinen místo uklidit a opláchnout vodou. 

6. Všichni se aktivně podílejí na přípravě a úklidu překážek. Pomáhají při stavbě sekvencí a parkúru, zdvihají laťky a přestavují výšky překážek. Během tréninku nezdržují ostatní cvičící a připraví se k plynulému střídání. 

7. Při výcviku se psovod ke psu chová ohleduplně, psa nepřetěžuje, netýrá ho ani ho neúměrně netrestá. Svého psa musí mít majitel vždy pod kontrolou, nenechá ho v průběhu tréninku samovolně pobíhat a narušovat tak výcvik ostatním. 

8. Za použití překážek cvičiště při nácviku (tréninku) psích sportů (flyball, agility, frisbee, coursing, sportovní kynologie) bude vybírán poplatek 50 Kč.

9. V celém prostoru kynologického cvičiště platí přísný zákaz rozdělávání ohně, kouřit se smí pouze na vyhrazeném místě. 

10. Při opakovaném porušování provozního řádu cvičiště má trenér právo neukázněného psovoda se psem vyloučit z tréninku.   

©2010 Agility Klub Rokycany
Designed by Web4Pet Powered by Panavis & QC